Pytania i odpowiedzi

Pożyczka Uniwersalna

1. Kto może złożyć wniosek o pożyczkę?

O pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego np. w postaci filii, oddziału, zakładu.

2. Siedziba wnioskodawcy jest poza województwem zachodniopomorskim. Czy może ubiegać się o pożyczkę?

Tak,  pod warunkiem ,że jego jednostka organizacyjna musi funkcjonować na terenie województwa zachodniopomorskiego przez okres minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę.

3. Czy wnioskodawca musi złożyć wniosek osobiście?

Nie. Dokumentację składa się za pomocą adresu email – pozyczkizfr@zarr.com.pl lub za pomocą formularza „Złóż wniosek” dostępnego na niniejszej stronie:

  • w formie elektronicznej,
  • jako skan dokumentów przygotowanych w formie pisemnej. W przypadku wydania pozytywnej decyzji pożyczkowej, Wnioskodawca zostanie poinformowany
    o konieczności dostarczenia oryginałów dokumentów do ZARR S.A.

4. Gdzie wnioskodawca może uzyskać pomoc w przygotowaniu wniosku?

Prosimy o kontakt z naszymi doradcami: Agnieszka Głodkowska, tel.: + 48 512 205 545, e-mail: a.glodkowska@zarr.com.pl oraz Krzysztof Bałkowski, tel.:+ 48 512 205 846, e-mail: k.balkowski@zarr.com.pl

5. Czy wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek?

Tak, pod warunkiem, że suma pożyczek uniwersalnych udzielonych jednemu wnioskodawcy nie przekroczy 750 000,00 PLN.

6. Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku przez ZARR S.A.?

Wniosek rozpatrywany jest niezwłocznie. Decyzję w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia pożyczki, ZARR S.A. podejmuje w terminie do 30 dni roboczych od dnia złożenia przez wnioskodawcę kompletnego wniosku.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel.: +48 91 432 93 30
fax: +48 91 488 26 26
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

Wydział Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju
Stoisława 2, p. III
70-223 Szczecin
e-mail: pozyczkiZFR@zarr.com.pl

Klauzula informacyjna RODO