Pytania i odpowiedzi

Pożyczka płynnościowa

1. Czy pomoc z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na bieżącą działalność wyklucza udzielenie naszej pożyczki?

Nie wyklucza. Wsparcie z Urzędu Pracy to pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). Należy badać wysokość pomocy jeśli chcemy skorzystać z programu pomocowego na COVID-19, a jeśli na de minimis – to czy w ciągu ostatnich 3 lat przedsiębiorca otrzymał pomoc de minimis. Dla sektora transportu limit to 100 tys. EUR, dla pozostałych 200 tys. EUR. Przy pożyczkach, pomoc de minimis jest liczona jako różnica w oprocentowaniu. Na warunkach rynkowych nie ma potrzeby badać pomocy de minimis czy pomocy publicznej na COVID-19.

2. Czy osoba fizyczna prowadząca jednocześnie działalność jednoosobową oraz będąca właścicielem sp. z o.o. może ubiegać się o pożyczkę dla każdej z firm?

Tak, pożyczki udzielane są na firmy, a nie osoby. W takim przypadku można starać się o dwie, po 1 na każdą firmę. Każda spółka rozliczana jest odrębnie.

3. Od kogo pochodzą środki przeznaczone na pożyczki płynnościowe?

Są to środki publiczne krajowe, których wyłącznym dysponentem jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. 1 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa powierzył te środki ZARR S.A. w zarządzanie. Został wówczas utworzony Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju, w skład którego wchodzą środki pochodzące ze zwrotów z inicjatyw JEREMIE i JESSICA.
Pożyczka płynnościowa udzielana jest ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel.: +48 91 432 93 30
fax: +48 91 488 26 26
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

Wydział Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju
Stoisława 2, p. III
70-223 Szczecin
e-mail: pozyczkiZFR@zarr.com.pl