Pożyczka Płynnościowa II – nabór zakończony

O pożyczce

WAŻNY KOMUNIKAT

Nabór zakończony. Zapraszamy do śledzenia informacji na temat kolejnego naboru na pożyczkę płynnościową po 01.01.2021.

***

W związku z ogólnoświatowym problemem epidemicznym związanym z COVID-19, na terenie Rzeczypospolitej Polski wprowadzono szereg ograniczeń i restrykcji wpływających na funkcjonowania przedsiębiorców, ich zdolności zarobkowe, a w konsekwencji na płynność finansową i bieżące zdolności płatnicze.

Mając powyższe na uwadze, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego uruchamia kolejny nabór na Pożyczkę Płynnościową, o którą już z dniem 18 września 2020 mogą ubiegać się przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego.

Dla kogo?

MŚP, którzy:

 • posiadają status mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku,
 • działają w sektorach szczególnie dotkniętych bezpośrednimi skutkami epidemii COVID-19, zwłaszcza z branży usługowej (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia),
 • posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • posiadają zdolność kredytową, tj. uzyskali pozytywną oceną kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Szczegółowe kryteria zawiera Regulamin, dostępny poniżej.

Na jaki cel?

Finansowanie bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:

 • zabezpieczenia płynności finansowej zagrożonej w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19,
 • finansowania zobowiązań powstałych po 1 stycznia br.,
 • finansowania wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniami, czynszami,  opłatami za media, leasingami (operacyjnymi), opłatami serwisowymi itp.,
 • zakup towarów handlowych,
 • finansowania wydatków na zakup środków trwałych, bezpośrednio związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 w wys. do 30% kwoty udzielonej pożyczki.

Jaką kwotę pożyczki można otrzymać?

 • do 25 000,00 PLN  dla  podmiotów opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej.
 • do 250 000,00 PLN dla pozostałych podmiotów.

Na jaki okres?

Maksymalny okres spłaty pożyczki – 5 lat (60 miesięcy), w tym możliwość skorzystania z 6-miesięcznej karencji (w spłacie kapitału lub w spłacie kapitału i odsetek pożyczki).

Oprocentowanie

Sprawdź

Jak złożyć wniosek?

Kliknij poniżej „pobierz dokumenty”, wybierz formę prawną działalności, formę prowadzonej rachunkowości oraz kwotę pożyczki, o jaką chcesz się ubiegać. Odpowiedz na dodatkowe pytania, na podstawie których wyświetli się lista wymaganych do złożenia dokumentów wraz z Wnioskiem o Pożyczkę. Zapisz na komputerze dokumenty do wypełnienia i skompletuj wszystkie pozostałe. Aby wysłać Wniosek o Pożyczkę, należy załączyć komplet dokumentów i wysłać za pomocą formularza „złóż wniosek” dostępnego na niniejszej stronie. Jeśli cały proces przeszedł pomyślnie, na adres e-mail otrzymasz powiadomienie.

Pobierz dokumenty

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel.: +48 91 432 93 30
fax: +48 91 488 26 26
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

Wydział Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju
Stoisława 2, p. III
70-223 Szczecin
e-mail: pozyczkiZFR@zarr.com.pl