Pożyczka Płynnościowa III – nabór zamknięty z dn. 20.12.2021

O pożyczce

W związku z ogólnoświatowym problemem epidemicznym związanym z COVID-19, w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Zachodniopomorski Fundusz Rozwoju z dniem 9 lutego 2021 roku uruchomił nabór (III) na Pożyczkę Płynnościową.

Nabór zamknięty z dniem 20.12.2021 roku.

Dla kogo?

MŚP, którzy m.in.:

 • posiadają status mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku,
 • działają w sektorach szczególnie dotkniętych bezpośrednimi skutkami epidemii COVID-19, zwłaszcza z branży usługowej (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia),
 • posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • posiadają zdolność kredytową, tj. uzyskali pozytywną oceną kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Szczegółowe kryteria zawiera Regulamin, dostępny poniżej.

Na jaki cel?

Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie wydatków powstałych po 1 stycznia 2020 roku niezbędnych do utrzymania działalności gospodarczej Pożyczkobiorcy i zapewnienia płynności finansowej (finansowanie kapitału obrotowego), ze względu na pogarszającą się sytuację wywołaną skutkami COVID-19.

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie:

 • wynagrodzeń pracowników (w tym także pozapłacowe koszty pracy),
 • zobowiązań publiczno-prawnych,
 • spłat za zobowiązania handlowe, na pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • wydatków zawiązanych z zakupem towarów lub półproduktów itp.,
 • innych wydatków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy.

Jaką kwotę pożyczki można otrzymać?

Maksymalna wartość pożyczki wynosi:

 • do 25 000,00 PLN  dla  podmiotów opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej.
 • do 250 000,00 PLN dla pozostałych podmiotów.

Na jaki okres?

Maksymalny okres kredytowania pożyczki – 5 lat (60 miesięcy), w tym możliwość skorzystania z 6-miesięcznej karencji (w spłacie kapitału lub w spłacie kapitału i odsetek pożyczki).

Oprocentowanie

Sprawdź

Jak złożyć wniosek?

Kliknij poniżej „pobierz dokumenty”, wybierz formę prawną działalności, formę prowadzonej rachunkowości oraz kwotę pożyczki, o jaką chcesz się ubiegać. Odpowiedz na dodatkowe pytania, na podstawie których wyświetli się lista wymaganych do złożenia dokumentów wraz z Wnioskiem o Pożyczkę. Zapisz na komputerze dokumenty do wypełnienia i skompletuj wszystkie pozostałe. Aby wysłać Wniosek o Pożyczkę, należy załączyć komplet dokumentów i wysłać za pomocą formularza „złóż wniosek” dostępnego na niniejszej stronie. Jeśli cały proces przeszedł pomyślnie, na adres e-mail otrzymasz powiadomienie.

Pobierz dokumenty

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel.: +48 91 432 93 30
fax: +48 91 488 26 26
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

Wydział Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju
Stoisława 2, p. III
70-223 Szczecin
e-mail: pozyczkiZFR@zarr.com.pl

Klauzula informacyjna RODO