fbpx

Ekopożyczka – nabór zamknięty

O pożyczce

PRZEDSIĘBIORCY! W ZWIĄZKU Z WYCZERPANIEM LIMITU SRODKÓW NA BIEŻĄCY ROK, Z DNIEM 8 GRUDNIA 2023 ROKU ZAMYKAMY NABÓR WNIOSKÓW NA EKOPOŻYCZKĘ.

 

EKOPOŻYCZKA jest przeznaczona na finansowanie celów inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, służących poprawie efektywności energetycznej MŚP i/lub minimalizujących negatywne oddziaływanie prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko.

Dla kogo?

EKOPOŻYCZKA przeznaczona jest dla MŚP, którzy m.in.:

 • posiadają status mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku
 • realizują przedsięwzięcie inwestycyjne na terenie województwa zachodniopomorskiego

Szczegółowe kryteria zawiera Regulamin, dostępny poniżej.

Co można sfinansować?

Ekopożyczka może być przeznaczona na:

finansowanie celów inwestycyjnych służących poprawie efektywności energetycznej MŚP i/lub minimalizujących negatywne oddziaływanie prowadzonej działalności gospodarczej na środowisko, takich jak:

 1. przebudowa, remont budynku, instalacji, urządzeń technicznych, w tym działania termomodernizacyjne i remontowe
  (np. docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów i dachów, wymiana stolarki okiennej, modernizacja systemu ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, , modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, świetlików, bram wjazdowych, montaż urządzeń zacieniających okna, modernizacja lub wymiana dźwigów, modernizacja systemu klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, instalacja urządzeń pomiarowo-kontrolnych, teletransmisyjnych związanych z zarządzaniem energią itp.);
 2. modernizacja lub wymiana oświetlenia wewnętrznego lub zewnętrznego, systemów zasilania, systemów sterowania oświetleniem na energooszczędne,
 3. modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach, produkcyjnych lub przemysłowych, energetycznych telekomunikacyjnych informatycznych, w tym zakup maszyn, urządzeń i sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
  (np. modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji sprężonego powietrza, kotłów, pomp, turbin napędzających sprężarki procesowe i pompy, dmuchaw, wentylatorów, agregatów chłodniczych, silników, napędów, układów sterowania, rurociągów, zbiorników kanałów spalin, kominów, modułów radiowych, transmisyjnych, komputerów, serwerów itp.);
 4. budowa lub modernizacja instalacji służących do produkcji,
  (np. izolacja termiczna rurociągów ciepłowniczych, pieców, zbiorników, kotłów, urządzeń oczyszczających gazy, wymienników ciepła, pieców grzewczych itp.);
 5. wykorzystanie technologii OZE, oraz podłączenie źródeł energii do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej czy systemów magazynowania energii;
  (np. instalacja paneli fotowoltaicznych);
 6. budowa lub modernizacja instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas produkcji oraz podłączenie źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej czy systemów magazynowania energii;
 7. zakup nie starszych niż 5 lat nisko/bezemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów;
 8. rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych;
 9. przeprowadzenie audytu energetycznego i/lub audytu efektywności energetycznej na potrzeby przedsięwzięcia inwestycyjnego finansowanego z JPE;
 10. inne przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej i/lub minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko.

Na jaki okres i kwotę?

Maksymalny okres spłaty EKOPOŻYCZKI nie może być dłuższy niż 72 miesiące (6 lat).

Jeden Pożyczkobiorca może uzyskać więcej niż jedną Ekopożyczkę, z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość Ekopożyczki lub suma Ekopożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy nie może przekroczyć 500 000,00 PLN.

Warunki finansowe

EKOPOŻYCZKA jest oprocentowana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, przy czym oprocentowanie jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i równe ¼ Stopy Bazowej* obowiązującej w dniu wydania pozytywnej decyzji pożyczkowej.

* aktualne oprocentowanie pożyczki wynosi 1,91% p.a.

Jak złożyć wniosek?

Nabór zamknięty – nie ma możliwości pobrania dokumentów i złożenia wniosku.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

Punkt Obsługi Klientów
ul. Partyzantów 3
70-222 Szczecin
e-mail: pozyczkiZFR@zarr.com.pl

Klauzula informacyjna RODO
Polityka prywatności
Deklaracja dostępności