fbpx

Krok po kroku

Krok 1 Zapoznaj się z treścią Regulaminu udzielania pożyczek

Krok 1 Zapoznaj się z treścią Regulaminu udzielania pożyczek

W Regulaminie oraz załącznikach znajdują się szczegółowe informacje o warunkach i zasadach udzielania poszczególnych pożyczek oferowanych przez ZARR S.A. Zapoznaj się z nimi.

Krok 2 Pobierz i wypełnij niezbędne dokumenty

Krok 2 Pobierz i wypełnij niezbędne dokumenty

Dokumenty na stronie danej pożyczki generowane są w zależności od formy prowadzonej działalności, formy opodatkowania i kwoty pożyczki. Wypełnij wniosek oraz skompletuj wszystkie pozostałe wymagane dokumenty.

Krok 3 Złóż wniosek

Krok 3 Złóż wniosek

Przygotowane dokumenty należy przesłać za pomocą formularza „Złóż wniosek” znajdującego się na tej stronie w kolejnej zakładce. Załącz wszystkie wymagane dokumenty, następnie „wyślij”. Jeśli proces przebiegł pomyślnie, na adres e-mail otrzymasz powiadomienie.

Krok 4 Podpisz umowę

Krok 4 Podpisz umowę

W przypadku wydania przez ZARR S.A. pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki w siedzibie ZARR S.A. w Szczecinie podpisywana jest umowa pomiędzy stronami. Informację o decyzji otrzymasz na adres e-mail wskazany we wniosku. Pamiętaj, aby przed podpisaniem umowy dostarczyć nam oryginały wszystkich wymaganych dokumentów.

Krok 5 Dostarcz zabezpieczenia

Krok 5 Dostarcz zabezpieczenia

Ustanowienie niezbędnych zabezpieczeń stanowi warunek konieczny do uruchomienia pożyczki, tj. przekazania środków finansowych na wskazane konto.

Krok 6 Rozlicz się z wydatkowania środków zgodnie z celem

Krok 6 Rozlicz się z wydatkowania środków zgodnie z celem

W terminie wskazanym w Regulaminie danej pożyczki należy rozliczyć się z wydatkowania środków zgodnie z celem określonym we wniosku / umowie o pożyczkę. Możesz zrobić to za pomocą specjalnego oświadczenia załączonego do umowy lub przedłożyć kopie dokumentów/faktur.

Krok 7 Spłać udzieloną pożyczkę

Krok 7 Spłać udzieloną pożyczkę

Po uregulowaniu wszystkich płatności względem ZARR S.A. następuje ostateczne rozliczenie pożyczki.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel.: +48 91 432 93 30
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

Punkt Obsługi Klientów
ul. Partyzantów 3
70-222 Szczecin
e-mail: pozyczkiZFR@zarr.com.pl

Klauzula informacyjna RODO
Polityka prywatności
Deklaracja dostępności