Krok po kroku

Krok 1 Zapoznaj się z treścią Regulaminu udzielania pożyczek

Krok 1 Zapoznaj się z treścią Regulaminu udzielania pożyczek

W Regulaminie oraz załącznikach znajdują się szczegółowe informacje o warunkach i zasadach udzielania pożyczek przez ZARR S.A.

Krok 2 Oszacuj kwotę dostępnej pożyczki

Krok 2 Oszacuj kwotę dostępnej pożyczki

Zamieszczony na stronie kalkulator pożyczki pozwoli na wyliczenie wstępnej zdolności kredytowej, tj. kwoty, o jaką możesz się ubiegać we wniosku o pożyczkę

Krok 3 Pobierz i wypełnij niezbędne dokumenty

Krok 3 Pobierz i wypełnij niezbędne dokumenty

Dokumenty na stronie danej pożyczki generowane są w zależności od formy prowadzonej działalności, formy opodatkowania i kwoty pożyczki. Wypełnij wniosek oraz przygotuj wszystkie wymagane dokumenty.

Krok 4 Złóż wniosek

Krok 4 Złóż wniosek

Przygotowane dokumenty należy przesłać za pomocą formularza „Złóż wniosek” znajdującego się na tej stronie w kolejnej zakładce. Załącz wszystkie wymagane dokumenty, następnie „wyślij”. Jeśli proces przebiegł pomyślnie, na adres e-mail otrzymasz powiadomienie.

Krok 5 Podpisz umowę

Krok 5 Podpisz umowę

W przypadku wydania przez ZARR S.A. pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki podpisywana jest umowa pomiędzy stronami. Informację o decyzji otrzymasz na adres e-mail wskazany we wniosku. Pamiętaj, aby przed podpisaniem umowy dostarczyć nam oryginały wszystkich wymaganych dokumentów.

Krok 6 Dostarcz zabezpieczenia

Krok 6 Dostarcz zabezpieczenia

Ustanowienie niezbędnych zabezpieczeń stanowi warunek konieczny do uruchomienia pożyczki, tj. przelania środków finansowych na wskazane konto.

Krok 7 Rozlicz się z wydatkowania środków zgodnie z celem

Krok 7 Rozlicz się z wydatkowania środków zgodnie z celem

W terminie 180 dni od uruchomienia pożyczki należy rozliczyć się z wydatkowania środków zgodnie z celem wskazanym we wniosku o pożyczkę. Możesz zrobić to za pomocą specjalnego oświadczenia załączonego do umowy lub przedłożyć kopie dokumentów/faktur.

Krok 8 Spłać udzieloną pożyczkę

Krok 8 Spłać udzieloną pożyczkę

Po uregulowaniu wszystkich płatności względem ZARR S.A. następuje ostateczne rozliczenie pożyczki.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel.: +48 91 432 93 30
fax: +48 91 488 26 26
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

Wydział Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju
Stoisława 2, p. III
70-223 Szczecin
e-mail: pozyczkiZFR@zarr.com.pl