Pożyczka Płynnościowa

O pożyczce

W związku z ogólnoświatowym problemem epidemicznym związanym z COVID-19, na terenie Rzeczypospolitej Polski wprowadzono szereg ograniczeń i restrykcji wpływających na funkcjonowania przedsiębiorców, ich zdolności zarobkowe, a w konsekwencji na płynność finansową i bieżące zdolności płatnicze.

Mając powyższe na uwadze, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego uruchamia kolejny nabór na Pożyczkę Płynnościową, o którą już z dniem 18 września 2020 mogą ubiegać się przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego.

 

WAŻNY KOMUNIKAT

Z uwagi na ustalony w regulaminie termin na podpisanie umów pożyczek płynnościowych do dnia 31.12.2020, informujemy, że procedowane będą tylko wnioski pożyczkowe złożone do 17.12.2020. Wnioski złożone po tym terminie, tj. od 18.12.2020 nie będą rozpatrywane z uwagi na brak obiektywnej możliwości ich przeprocedowania.

Zapraszamy do śledzenia informacji na temat nowych naborów na pożyczkę płynnościową po 01.01.2021.

Dla kogo?

MŚP, którzy:

 • posiadają status mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku,
 • działają w sektorach szczególnie dotkniętych bezpośrednimi skutkami epidemii COVID-19, zwłaszcza z branży usługowej (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia),
 • posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • posiadają zdolność kredytową, tj. uzyskali pozytywną oceną kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Szczegółowe kryteria zawiera Regulamin, dostępny poniżej.

Na jaki cel?

Finansowanie bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:

 • zabezpieczenia płynności finansowej zagrożonej w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19,
 • finansowania zobowiązań powstałych po 1 stycznia br.,
 • finansowania wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniami, czynszami,  opłatami za media, leasingami (operacyjnymi), opłatami serwisowymi itp.,
 • zakup towarów handlowych,
 • finansowania wydatków na zakup środków trwałych, bezpośrednio związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 w wys. do 30% kwoty udzielonej pożyczki.

Jaką kwotę pożyczki można otrzymać?

 • do 25 000,00 PLN  dla  podmiotów opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej.
 • do 250 000,00 PLN dla pozostałych podmiotów.

Na jaki okres?

Maksymalny okres spłaty pożyczki – 5 lat (60 miesięcy), w tym możliwość skorzystania z 6-miesięcznej karencji (w spłacie kapitału lub w spłacie kapitału i odsetek pożyczki).

Oprocentowanie

Sprawdź

Jak złożyć wniosek?

Kliknij poniżej „pobierz dokumenty”, wybierz formę prawną działalności, formę prowadzonej rachunkowości oraz kwotę pożyczki, o jaką chcesz się ubiegać. Odpowiedz na dodatkowe pytania, na podstawie których wyświetli się lista wymaganych do złożenia dokumentów wraz z Wnioskiem o Pożyczkę. Zapisz na komputerze dokumenty do wypełnienia i skompletuj wszystkie pozostałe. Aby wysłać Wniosek o Pożyczkę, należy załączyć komplet dokumentów i wysłać za pomocą formularza „złóż wniosek” dostępnego na niniejszej stronie. Jeśli cały proces przeszedł pomyślnie, na adres e-mail otrzymasz powiadomienie.

Pobierz dokumenty

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel.: +48 91 432 93 30
fax: +48 91 488 26 26
e-mail: zarzad@zarr.com.pl

NIP: 852-100-23-07
REGON: 810 603 415
KRS: 0000043530

Wydział Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju
Stoisława 2, p. III
70-223 Szczecin
e-mail: pozyczkiZFR@zarr.com.pl